Paul Bjerrums hjemmesideforsøg
Jeg vil her fortælle om nogle af mine interesser.
Jeg har mange, men har valgt 4 grupper :
Ejendomshistorie
Jeg laver ejendomshistorie for en by eller et ejerlav ad gangen: Skriver ejerlister, skøder m.m. af
Hidtil har jeg lavet:    Elsborg by i Elsborg sogn
                                Fårup By i Vindum sogn
                                Tange by i Højbjerg sogn

Jeg arbejder nu med: Brårup by i Grønbæk sogn
                                Dalsgård by i Mammen sogn
                                Gånsager by i Vodder sogn
Link til Ejendomshistorie

Tange sø

Sammen med 3 andre samler jeg stof om de ejendomme, der blev oversvømmet, da Tange sø blev til i 1919-20
Vi vil gerne finde ud af:      Hvilke ejendomme blev eksproprieret i sin helhed?
                                        Hvem boede i ejendommene dengang?
                                        Hvor flyttede de hen, da vandet kom?
Vi har gennem det sidste års tid samlet en del materiale, der, om alt går vel, skal resultere i en bog.
Min opgave har været at samle arkivmateriale angående:
                                        Brandforsikring af ejendommene
                                        Ejerlister
                                        Folketællinger
                                        Materiale om ekspropriationen
Andre har samlet:              Fotos
                                        Erindringer
Link til Tange sø
     
Gudenådalens museum
Hver torsdag formiddag arbejder jeg som frivillig på Gudenådalens museum i Bjerringbro.
Museet er foreningsejet. Der er en ansat og svagt lønnet leder og 4-5 ukønnede medhjælpere.
Vort arbejde er især at vedligeholde grund, bygninger og udstillinger. Om sommeren er der fuld beskæftigelse med at slå græs på museets grund og i den tilstødende runestenspark.

Museet har som regel en ny udstilling hvert år fra 1. maj til 1. oktober.
Desuden en mindre udstilling i forbindelse med åbent-hus-arrangement omkring 1. december.

Vi har netop fået at vide, at årets udstilling skal handle om Tange sø.
Vi har (næsten) ingen genstande med forbindelse til dette emne, så det blier en "flad" udstilling.
Og det bliver nok mig, der skal lave en stor del af den.
Link til Gudenådalens museum

Bytoften

Vort lokale plejecenter hedder "Bytoften". Det består af en sengeafdeling, spisested og ca. 20 huse, hvor der bor ældre og svagelige mennesker, der vanskeligt kan klare sig i egen bolig rundt omkring.
Til Bytoften er knyttet en støtteforening, "Bytoftens venner", som jeg er medlem af.
Formålet er at gøre opholdet for de ældre på Bytoften og i omegnen lidt rarere.

Sammen med min ven Hans Sørensen, der bebor et af husene, passer jeg "Bytofthaven". En lille have, hvor beboerne oæprindeligt dyrkede køkkenurter og havde højbede og et drivhus. Og en græsplæne.
Da beboerne ikke kan klare det manuelle arbejde, tager jeg mig at det under Hans Sørensens ledelse.

Det har gennem de seneste år også været mit job at arrangere en "Løvfaldstur", hvor beboerne med hjælpere i bus kører ud i omegnen til et sted, hvor vi får kaffe og lagkage. Undervejs fortæller jeg om, hvad vi kan se.
Link til BytoftenLink til antikvarhjemmesideAntikvariathttp://antikvariat.dk
Link til korthjemmesideEnirohttp://eniro.dk
Link til e-mailadressePaul Bjerrumherr@paul-bjerrum.dk

Link til fotoalbum

Tlf. 8665 9172              Klostervej 21, 8840 Rødkærdsbro                www.herr@paul.bjerrum.dk